Systém pro sportovní svazy

Komplexní nástroj pro správu agendy sportovního svazu – od člena po management.

Svazová zóna

Administrátorské rozhraní s nástroji pro agendu svazových správců.

 • Správa všech osob evidovaných v IS se zobrazením důležitých informací.
 • Správa klubů, jejich základních, fakturačních údajů a členství.
 • Správa a organizace repezentačních týmů, akcí a utkání.
 • Elektronická komunikace svazu a členů – podávání a zpracování žádostí.
 • Organizace soutěží pořádaných svazem (na celostátní úrovni) nebo oblastními svazy (krajské soutěže).
 • Finanční evidence svazu – správa ceníku, objednávek, generování faktur.
 • Správa všech disciplinárních řízení a trestů členů svazu.
 • Organizace vzdělávacích akcí, školení a seminářů.

Osobní zóna

Přihlášení pro všechny členy svazu, podávání žádostí, komunikace a sdílení informací se svazem.

Správa osobních informací, podávání žádostí, platby objednávek – pro všechny členy. Přihlašování rozhodčích a delegátů do soutěží, přehled jejich utkání.

Klubová zóna

Přihlášení navíc pro klubové správce, kteří řeší podobnou agendu jménem svého klubu.

Správa informací o klubu, přehled členů, hráčských smluv. Platba objednávek, přehled hrazených položek, možnost úhrady objednávky za člena. Přihlašování družstev do soutěží, zadávání soupisek, schvalování zápisů utkání.

Svazový web

Implementace CMS pro snadnou správu webu.

Zadávání a editace článku, statických stránek, galérií nebo svazových dokumentů. Přehled soutěží a živý průběh utkání.

Mobilní aplikace

Alternativní kanál pro prezentaci informací k webu s dalšími možnostmi personalizace, vč. přihlášení do osobní zóny.

Možnost výběru oblíbených hráčů nebo týmů pro fanoušky, sledování aktualit, výsledky utkání a soutěží. Pro členy dostupný náhled jejich přehledů z osobní zóny.

Přehled všech modulů

 • Členská základna (správa členů, poplatků, licencí, přestupů, matrika klubů a sportovišť)
 • Ekonomika (generování poplatků, online platby – integrace platební brány, párování plateb z banky, napojení na účetnictví)
 • Žádosti (přestupní procesy, licence členů a různé možnosti customizace)
 • Soutěže (příprava ročníku, soutěží, generování utkání, kol, sezon a plnohodnotné zadávání průběhu utkání)
 • Reprezentace (nominace hráčů a realizačního týmu, správa reprezentačních akcí a utkání)
 • Vzdělávací modul (vzdělávací akce pro členy, školení pro získávání licencí)
 • Disciplinární modul (správa přestupků a případů — zadávání trestů a pokut)
 • Web a redakční systém (integrace CMS pro vlastní správu webu, publikace novinek, statických stránek)
 • Mobilní aplikace (integrace s IS a CMS, přihlášení do osobní zóny, přehled soutěží)
 • Úpravy na míru (možnost úpravy modulů nebo implementace funkcionalit dle potřeb vašeho svazu)

Reference

České unii sportu jsme dodali informační systém pro celorepublikovou správu členů a svazů.

Pro Český svaz házené jsme implementovali náš svazový informační systém s úpravami na míru a vytvořili nový web s CMS a mobilní aplikací.

Kompletní informace o IS

Stáhněte si podrobný přehled všech vlastnosti našeho informačního systému pro sportovní svazy:

Stáhnout v PDF