Informace o zpracování osobních údajů

Na informace týkající se Vaší osoby, které se rozhodnete nám zaslat ve svém životopise, portfoliu nebo jiném dokumentu, se uplatní následující informace o zpracování osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Designeo Creative s.r.o., se sídlem Nad Šutkou 540/14, Praha 8 181 00, IČO: 24690139, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 166343 C (dále jen „Designeo“).

Důvodem pro zpracování osobních údajů je jednání o pracovní nebo jiné smlouvě, což je v pořádku a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Účelem zpracování je tak výběr našich nových kolegů a spolupracovníků a uzavření příslušné smlouvy.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání výběrového řízení a následně 6 měsíců po jeho ukončení. V případě, že budete mít zájem zůstat zařazení v naší databázi spolupracovníků po delší dobu, můžete nám poskytnout souhlas k takovému zpracování prostřednictvím e-mailové komunikace nebo jiným způsobem.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi partnery, kteří nám pomáhají s personální stránkou a chodem Designeo. Vždy však pouze za výše uvedeným účelem výběrového řízení a uzavření smlouvy s naší společností. Nikdy ne pro jiný účel.

V Designeo používáme ke zpracování osobních údajů běžně dostupné a standardní nástroje jako např. kancelářský a komunikační software společnosti Apple, Google, Microsoft, Slack apod. Osobní údaje chráníme před jejich zneužitím, poškozením či ztrátou prostřednictvím průběžně aktualizovaných a revidovaných technických a organizačních opatření. Pokud se Vámi zaslané osobní údaje změní, informujte nás prosím, abychom zpracovávali pouze správné, platné a úplné údaje.

Dle GDPR můžete kdykoliv využít své právo:

  • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
  • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
  • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
  • V případě, že nám poskytnete souhlas k dalšímu zpracování vašich osobních údajů, můžete samozřejmě udělený souhlas kdykoliv odvolat.

V případě, že budete mít jakékoliv námitky nebo dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu:

nebo poštou na adrese našeho sídla. V případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, máte navíc vždy právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních nebo na příslušný soud.